Ogłoszenie towarzyskie: Quality

66190

dolnośląskie: Wrocław - Śródmieście

sex fotka

I speak English.

Treść anonsu: Quality

sex poland Hej :) Mam na imię Ania i jestem normalną, wesołą dziewczyną z pozytywnym nastawieniem do życia. Przywitam Cię z uśmiechem na twarzy i spędzę naszą randkę z przyjemnością :) Mam profil zweryfikowany przez administratora strony i moje zdjęcia/ film są AUTENTYCZNE i bez przeróbek jak moja buzia- słodka i naturalna:) Mam na co dzień swoje zajęcia, dlatego uwielbiam konkretnych mężczyzn, którzy chcą mnie poznać i z chęcią przeczytają ten tekst:
* SPOTKANIE GFE- Namiętna randka SAM NA SAM, sympatyczna atmosfera z pocałunkami, przytulaniem bez mechanicznego podejścia i liczenia czasu, który i tak za szybko płynie :p
* Najważniejsze- NIE SPOTYKAM SIĘ NA GODZINY :)
* Stawka za godzinę dotyczy dłuższej randki (1-3h )-1000 zł, albo druga opcja (4-6h)- 1500zł (obie nie w nocy tylko wieczorem albo w ciągu dnia)
* Nasza Noc to wieczór kończący się na śniadaniu- 2000 zł
* Pierwsze spotkanie u Ciebie w HOTELU/APARTAMENCIE WE WROCŁAWIU (najlepiej w centrum)- nie wyjeżdżam poza miasto.
*Jak się znamy to zapraszam do siebie :)
* Proszę Cię o MIŁĄ WIADOMOŚĆ SMS bądź na WhatsApp pisaną pełnymi zdaniami z konkretną datą/godziną i długością spotkania, nazwą hotelu/apartamentu i Z TWOIM AKTUALNYM ZDJĘCIEM :*
* Rozumiem dyskrecje i szanuje prywatność, lecz dbam o swoje bezpieczeństwo i komfort spotkania, bez ingerencji w czyjeś życie:)
* Odpisuje tylko na taką KONKRETNĄ WIADOMOŚĆ i wtedy porozmawiamy przez telefon ( gdzie jeszcze bardziej się do mnie przekonasz:)- inne wiadomości będą ignorowane.
* Rezerwacja 100zł (czek blik, paypal, przelew)- obejmuje mój dojazd i powrót taksówką, oraz autentyczność naszej randki. W ten sposób unikam robienia sobie żartów i nieprzyjemnych sytuacji.
* Dotyczy to nowych znajomości, nie muszę tego tłumaczyć Panom których już znam :)
* Randkę można zarezerwować z kilkugodzinnym albo max z dwu dniowym wyprzedzeniem.
* Nie umawiam się na NA TERAZ, ZA TYDZIEŃ BĄDŹ MIESIĄC.
* Czasami udaje się spotkać spontanicznie:)
* Nie spotkam się z Panem z dużą nadwagą, ani z takim który nie rozmawia po polsku bądź po angielsku.
* Blokuję osoby które pytają o zdjęcie mojej twarzy i negocjują moje zasady.
* NIE TOLERUJE OSÓB PIJANYCH, NARKOTYKÓW / PSYCHOTROPÓW ANI ZIELSKA- przerwę takie spotkanie natychmiast!
* Możemy na miejscu napić się whiskey, prosecco bądź wina i zamówić kolacje bądź śniadanie do hotelu:)
* Nie umawiam się na kawki/ kolacje zapoznawcze na mieście, możemy wyjść po spotkaniu w hotelu.
* Rozliczamy się na początku spotkania, lecz nie na wejściu- by później skupić się tylko na sobie:)
* Uwielbiam również pikantny seks w różnych pozycjach i wariantach- tylko w zabezpieczeniu!
* Pojedynczy fetysz bądź anal (w zabezpieczeniu), które są wymienione w profilu jest to dodatkowy koszt +200zł
* Zawsze jestem ubrana w elegancką sukienkę, wszystko ze smakiem i klasą, ponieważ cenię sobie jakość i naprawdę fajne wspomnienia dla nas obojga:)
Do zobaczenia i dziękuję za cudowne kwiaty i drobne niespodzianki :*

sex english Hey :) My name is Anna and I'm a normal funny girl with a positive attitude to life. I will welcome you with a smile and spend our date with pleasure :) My profile is verified by the site administrator and my photos / video are AUTHENTIC and without modifications, as my face - sweet and natural. I have my own activities during the day that why I love concrete men who want to know me and read this text: * GFE MEETING - Passionate date where we are alone, nice atmosphere with kisses, hugging like friends without a mechanical behavior and counting time- which goes too fast anyway :p * Most importantly - I DON'T MEET FOR HOURS :) * The hourly rate applies to a LONG DATE (from 1-3 hours)-1000 PLN (250 EUR), and second option is (4-6h)-1500 PLN (400 EUR)- both not at night only evening or during the day. * Our Night is a evening ending with breakfast - 2000 PLN (500 EUR) * First meeting at your HOTEL /APARTMENT IN WROCŁAW (preferably in the center)- I’m not going out of town. * If we met before I invite you to my place:) * Please send me a NICE SMS MESSAGE or in WhatsApp with date/time and length of the meeting, name of the hotel/apartment and WITH YOUR ACTUAL PHOTO:* * I understand discretion and respect privacy, but I care about my safety and comfort of the meeting, without interfering in someone's life:) * I only reply to this SPECIFIC MESSAGE and then we'll talk on the phone (where you'll convince me even more :) - other messages will be ignored. * Reservation 100 PLN (polish transfer/ check blik or PayPal)- includes the taxi in both directions, and the authenticity of our date. This way I avoid jokes and unpleasant situations. * This applies to first meeting because I don't have to explain this to nice gentlemen's whom I know :) * A date can be booked a few hours or a maximum of two days before. * NOT NOW, NOT IN A NEXT WEEK OR A MONTH. * Sometimes I meet spontaneously :) * I will not meet a man who are overweight or who don't speak Polish or English. * I block people who ask for a photo of my face and negotiate my rules. * NOT TOLERATE DRUNK/ DRUGS / PSYCHOTROPS OR JOINT- I will stop such a meeting immediately! * We can drink whiskey, prosecco or wine and order dinner or breakfast at the hotel :) * I don’t meet in the city (coffee/dinner)- first we meet in hotel and then we will see:) * Payment at the beginning of the date, but without rushing to focus later our meeting. * I also love spicy sex in different positions and variants - only in protection! * A one fetish or anal (in protection) from my preferences in the profile is an additional cost of 200PLN (50 EUR) * I always wearing an ELEGANT DRESS- everything with taste and class, because I value of quality and really nice memories for both of us :) See you soon and thank you for the wonderful flowers and little surprises:*

sex deutsche Hallo :) Bitte Du liest meine Beschreibung auf Englisch. Beim Treffen Ich spreche auf englisch. Ich kann nur ein bisschen deutsch. Kuss:*

Komentarze i oceny

Byłeś? Napisz opinię dla innych :)
Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading